a big friend

hope to know more about you my friend, hugshope to know much more about you, do you used any kind of mensseger to talking bether with you, I´m Leo

(via anonbear-deactivated20130504)

 1. chunkymonkey2014 reblogged this from lovchbs
 2. wanttogetfat2 reblogged this from woodentiger
 3. pgdgrk reblogged this from lovemenofallsizes
 4. woodentiger reblogged this from lovchbs
 5. lovemenofallsizes reblogged this from lovchbs
 6. willbeou reblogged this from lovchbs
 7. fatguy1985 reblogged this from cubdar
 8. cubdar reblogged this from capleo10 and added:
  Damn gorgeous man and has a gorgeous smile :-)
 9. lovchbs reblogged this from bigjohnnybear81 and added:
  Mmmmmk
 10. moreexhibitionisistsarego reblogged this from exarego
 11. exarego reblogged this from models-not-allowed
 12. dustie426 reblogged this from capleo10
 13. armpitoinker reblogged this from wsbear
 14. xjba reblogged this from nikbear50
 15. jumbo0007 reblogged this from capleo10
 16. nycnastyfun reblogged this from cybercub84
 17. supertrungbears reblogged this from cybercub84 and added:
  tôi là trung tôi muốn làm quen với bạn và mong muốn vào một thời gian gần nhất tôi sẽ gặp được bạn :3  yêu bạn